کارگاه

به مطمعنترين نقطه اتكا كه بيشترین قابليت تحمل فشار و ضربه را دارد به عنوان كارگاه (به زبان ساده تر نقطه اى كه طناب را به آن گره ميزنند) استفاده ميكنند. کارگاه تا حد امكان در راستاى نيروى وارده قرار می گيرد. ادامه مطلب …

گره ها

راپل چیست

بيش از 100 نوع گره در حرفه هاى مختلف وجود دارد كه بيشترين تنوع آن براى گره ملوانى است. در ادامه به چند نوع گره كه در كار در ارتفاع مورد استفاده قرار ميگیرد اشاره ميشود. ادامه مطلب …

راپل چيست؟

راپل چیست

واژه راپل (rappel/rope access) كه كلمه اى فرنگى به معنى نقاط غيرقابل دسترسى است که براى صخره نوردى و… واژه اى آشنا مي باشد. راپل كاربرد هاى مختلف از جمله براى عمليات نظامى امداد نجات و استفاده صنعتى و… كه در طى سال هاى اخير مورد توجه زیادى قرار گرفته است.

انواع طناب، گره هاى مختلف و ابزار هاى فرود كارابين از ابزار هاى این كار به شمار مى اید. ادامه مطلب …