نقاشی و رنگ آمیزی نما به روش طناب (rappel) بدون نياز به داربست