نوشته‌ها

گره ها

راپل چیست

بيش از 100 نوع گره در حرفه هاى مختلف وجود دارد كه بيشترين تنوع آن براى گره ملوانى است. در ادامه به چند نوع گره كه در كار در ارتفاع مورد استفاده قرار ميگیرد اشاره ميشود. ادامه مطلب …