نوشته‌ها

کارگاه

به مطمعنترين نقطه اتكا كه بيشترین قابليت تحمل فشار و ضربه را دارد به عنوان كارگاه (به زبان ساده تر نقطه اى كه طناب را به آن گره ميزنند) استفاده ميكنند. کارگاه تا حد امكان در راستاى نيروى وارده قرار می گيرد. ادامه مطلب …